home

 

 

 

 

 

Wejdź do mojego ogrodu! I cóż z tego, że czary!… 

Rozkwieciłem próżnię, namnożyłem ścieżek.

B. Leśmian „Pan Błyszczyński”